• ten.nemkosnike@ketsed

Ekin Sökmen 

Klinik ve Sağlık Psikoloğu

Lisans: Eötvös Lorand University of Budapest, Psychology

Yüksek Lisans: Eötvös Lorand University of Budapest, Clinical and Health Psychology

Uzmanlık alanları: 

Yetişkinlerle psikoterapi 

Yaklaşımı: 

EMDR, Şema Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi, Performan Geliştirme (PERGEL)


Ekin Sökmen İzmir’de doğmuştur. 

Lisans eğitimini Budapeşte Eötvös Lorand Üniverstesinde yüksek başarı ile tamamlamıştır. Eötvös Loránd Üniversitesi ya da ELTE, 1635 yılında Nagyszombat'da kurulmuş, ardından 1777 yılında Budapeşte'ye taşınmış, Macaristan'ın en büyük ve en iyi üniversitesi niteliğindeki üniversite kurumudur. Geçtiğimiz yüzyılda, ELTE’de yetişmiş ya da görev almış çok sayıda dünyaca ünlü bilim adamı ve 4 Nobel ödüllü bilim adamını sayabiliriz.

Lisans eğitiminin ardından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) bünyesinde yetişkinler, kadın ve çocuklarla çalışmak üzerine gönüllü psikologluk yapmıştır. SGDD bünyesinde görevi Türkiye’deki göçmenlerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını belirleyerek ihtiyaç duydukları alanlarda psikososyal destek vermiştir. Mobil ekipte yer almış ve göçmenlerin evlerini ziyaret etmiştir. Ayrıca kadınlar için oluşturulmuş olan projede Türkiye de bulunan göçmenlerin kadın hakları üzerine çalışmış, çocuklarla ise psikodrama ve ritim derslerine katılmıştır. Yine lisans döneminin ardından İzmir de bulunan Liman Aile Danışmanlık Merkezi’nde psikoloji staj programına katılmıştır ve eş zamanlı olarak SGDD ve Liman Psikoloji’de görevlerini sürdürmüştür. 

Yüksek lisans eğitimini ise yine ELTE’ de Klinik ve Sağlık Psikolojisi üzerine tamamlamıştır. 2 adet yüksek lisans tez çalışmalarından ilki Sosyal Psikoloji alanında Berkics Mihály’nin süpervizyonu eşliğinde “Kafamızdaki ideal partner ve gerçekte sahip olduğumuz partner arasındaki farkın ilişki kalitesine ve affetme konusuna etkisi” üzerine yazmıştır. Diğer tezini Kaló Zsuzsa (Ph.D.)  süpervizyonunda Uygulamalı Psikoloji (Applied Pychology) alanında “Çiftler için Duygu Odaklı Terapi ve Şema Terapi’nin karşılaştırılması” üzerine yazarak yüksek başarı derecesi ile yüksek lisans diplomasını almıştır. 

Yüksek lisans süresi boyunca Budapeşte’de bulunan Semmelweis Üniversitesi Hastanesi Psikoloterapi ve Psikiyatri Departmanı’nda  Dr. Hajduska Der-Balint süpervizyonluğunda yataklı ve yataksız psikiyatri hastalarıyla çalışmış ve SCID-IV testi (Eksen I Bozuklukları için Yapısal Klinik Görüşme Testi) uygulamalarında bulunmuştur. 

Aynı dönemi takip eden süreç içerisinde TaNext Akademi isimli örgün öğretimden uzaklaştırılmış çocuklar lisesinde stajer psikologluk yapmıştır. (TaNext Academy Second Chance Technical High School) 

Yüksek lisans eğitimi süresince mindfulness, autogenic training ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimleri almıştır. Eğitimi sırasında Dr. Katalin Felvinczi tarafından verilen Toplum Sağlığı İçin Girişimlerde Avrupa Komisyonu Kalite Standartları eğitimini tamamlamıştır. 

Şuan Erasmus Plus (+) programı kapsamında Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde projelerde görev almaktadır ve Klinik Psikolog, Dr. Olay Güner süpervizyonluğunda danışanlarını görmektedir.

Evinizden çıkmadan online danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz.